„At the Border” to pierwszy wspólny projekt Sputnik Photos. Jest to esej fotograficzny opisujący nielegalny rynek pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Trudności gospodarcze, braki w pracy i brak środków utrzymania zmuszają wielu obywateli byłego Związku Radzieckiego lub innych krajów Globalnego Wschodu do opuszczenia swoich ojczyzn i poszukiwania lepszych możliwości w „Nowej Europie”. Pieniądze, które zarabiają i które wysyłają do domu, są w wielu przypadkach jedynym źródłem dochodu ich rodzin. Migranci ci żyją i pracują nielegalnie w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, żyjąc w obcej kulturze, na krawędzi prawa, często odrzucani i wyobcowani ze społeczeństwa. Zwykle latami nie widują swoich partnerów i dzieci. Praca, którą znajdują, jest głównie fizyczna, a podejmują takie, których nikt inny nie chce podjąć. Nie robią żadnych planów, bo w ich świecie nie ma przyszłości. Żyją z dnia na dzień.

 

Efektem projektu jest książka i wiele wystaw.

 

Fotografami biorącymi udział w projekcie byli Andrej Balco (Słowacja), Jan Brykczyński (Polska), Manca Juvan (Słowenia), Justyna Mielnikiewicz (Gruzja), Rafal Milach (Polska), Domen Pal (Słowenia) Agnieszka Rayss (Polska), Filip Singer ( Republika Czeska).

 

Projekt książki Ania Nalecka i Rafał Milach.Jan Brykczyński 

Rafał Milach