Stracone terytoria: Fruit Garden (LTA 3)

Stracone terytoria: Fruit Garden (LTA 3)

Lost Territories: Fruit Garden jest wizualną parafrazą słów genetyka i honorowego członka Radzieckiej Akademii Nauk Iwana Miczurina: „Nie możemy czekać na dobrodziejstwa przyrody: brać od niej – oto nasze zadanie”.

Książka ta jest śladem badawczej aktywności, w której pod warstwą przypadkowości i chaosu kryje się uporczywe dążenie do celu. Poszukiwanie to jest obsesyjne, a serie eksperymentów zamiast rezultatom każą przyglądać się kolejnym podejmowanym próbom. Opresja radzieckiej ideologii odbija się tu w zdegradowanym i uprzedmiotowionym świecie natury. Tytułowy sad staje się poligonem, na którym testowane są poszczególne moduły: przestrzeń, zwierzęta, mikroorganizmy, rośliny i ludzie. Wszystkie są częścią wielowymiarowego, ideologicznego eksperymentu prowadzonego bez względu na konsekwencje.

 Dokumentacja publikacji 1
 Dokumentacja publikacji 2
 Dokumentacja publikacji 3
 Dokumentacja publikacji 4
 Dokumentacja publikacji 5
 Dokumentacja publikacji 6
 Dokumentacja publikacji 7
 Dokumentacja publikacji 8

Artyści: Andrej Balco, Jan Brykczyński, Andrei Liankevich, Michał Łuczak, Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rayss;
Teksty: Stefan Lorenzutti, Maciej Pisuk;
Koncept: Rafał Milach, Ania Nałęcka-Milach, Paweł Szypulski;
Projekt: Ania Nałęcka-Milach / Tapir Book Design;
ISBN: 978-83-941826-7-0;
Ilość stron: 168;
Nakład: 800;
Język: angielski, polski;
Wymiary: 165 x 214.