Landmarks, 2015

 

Granice między państwami bałtyckimi istniały tylko przez 16 lat. W Związku Radzieckim nie było granic między SRR Litwy, Łotwy i Estonii. Nie ma granic między tymi krajami od czasu przystąpienia do UE. Architektura została powoli usunięta z krajobrazu i wkrótce całkowicie zniknie. Pętla terytorialna między państwami bałtyckimi zostanie przywrócona w ciągu 25 lat od upadku ZSRR.