THE GARDENER 

 

Projekt The Gardener (2013-2014) koncentruje się na fenomenie rolnictwa miejskiego w Erewaniu w Armenii, które ma długą historię. W lepszych czasach traktowane jest bardziej jako hobby, jednak rozwija się i intensyfikuje w czasach kryzysów. Obejmuje głównie tereny partyzanckich ogrodów na nieużytkach biednych obrzeży Erewania. Ich mieszkańcy wykorzystują swoją wyobraźnię, fantazję i inwencję, a także wszelkiego rodzaju dostępne materiały z odzysku do budowy konstrukcji do uprawy.  Szczególnie interesują mnie sposoby aranżacji przestrzeni, a co za tym idzie struktury, które powstały spontanicznie dla uprawy. W niektórych miejscach były wyrazem grupowej współpracy mieszkańców; w innych indywidualnej pomysłowości ich twórców. Projekt można także postrzegać jako nieco futurystyczną wizję życia w mieście i część globalnego ruchu oporu.