Chasing a White Horse

 

W 2013 roku prezydent Micheil Saakaszwili został obalony, a wszystkie jego osobiste projekty przyspieszonych zmian w Gruzji zostały wstrzymane. Fasadowa modernizacja objęła największą liczbę więźniów politycznych w całym regionie postsowieckim. Seria zdjęć o porzuconych marzeniach człowieka o niemal nieograniczonej władzy w swoim kraju.